ข่าวและกิจกรรม

 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จังหวัดสงขลา

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ “จัดทำการประเมินผลและการทวนสอบการติดฉลากของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง”

 • รายการผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง


  เตาก๊าซความดันสูง
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 111

  เตารังสีอินฟราเรด
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 59

  อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 1,419

  มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 281

  มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

  ปั๊มความร้อน
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 14

  กระจก
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 614

  ฉนวนใยแก้ว
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 273

  สีทาผนังอาคาร
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 1,052

  ฟิล์มติดกระจก
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 146

  ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 7

  หลังคากระเบื้อง
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 47

  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

  เครื่องดูดควัน
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

  เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม
  จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0