รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง


เตาก๊าซความดันสูง
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 111

เตารังสีอินฟราเรด
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 59

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 1,419

มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 281

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

ปั๊มความร้อน
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 14

กระจก
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 614

ฉนวนใยแก้ว
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 273

สีทาผนังอาคาร
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 1,052

ฟิล์มติดกระจก
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 146

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 7

หลังคากระเบื้อง
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 47

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

เครื่องดูดควัน
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0
ทั้งหมด 614 ผลลัพธ์

ค่าประสิทธิภาพของ กระจก

#ยี่ห้อสินค้าค่าประสิทธิภาพ SHGCค่าประสิทธิภาพ LSGจำนวนที่สุ่มทดสอบจำนวนฉลากทั้งหมด
    
1KSG KSG TEMPERED 8G 0.531.3020,000
2SPG10 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 10.501.28250
3SPG10 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 20.531.26250
4TGSG10.38 E-ARBL0.451.321,000
5TGSG10.38 E-EGN 0.461.451,000
6TGSG10.38 E-OGN 0.481.421,000
7TGSG10.38 E-SCAZ0.441.511,000
8TGSG10.38 E-VGN0.381.521,000
9TGSG10.38 REABG0.451.211,000
10TGSG10.38 REAVGN0.361.311,000
11TGSG10.38 SE-EGN0.391.291,000
12TGSG10.38 SE-OGN 0.391.281,000
13TGSG10.38 SE-SCAZ0.361.301,000
14TGSG10.38 SE-VGN0.331.271,000
15TGSG10.38 SEBG0.401.331,000
16TGSG10.38 SEVGN0.331.331,000
17SPG12 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 10.481.25250
18SPG12 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 20.511.20250
19TGSG12.38 E-ARBL0.381.271,000
20TGSG12.38 E-EGN0.471.431,000
21TGSG12.38 E-OGN 0.471.471,000
22TGSG12.38 E-SCAZ 0.401.561,000
23TGSG12.38 E-VGN0.391.511,000
24TGSG12.38 REABG0.451.221,000
25TGSG12.38 REAVGN0.351.341,000
26TGSG12.38 SE-0610.471.241,000
27TGSG12.38 SE-EGN0.391.291,000
28TGSG12.38 SE-OGN 0.381.261,000
29TGSG12.38 SE-VGN0.321.281,000
30TGSG12.38 SEBG0.401.311,000
31TGSG12.38 SEVGN0.331.331,000
32TGSG12.76 REAVGN0.361.301,000
33TGSG13.52 SE-VGN 0.321.321,000
34TGSG20 SPACE-LITE EGN0.481.381,000
35TGSG20 SPACE-LITE OGN0.501.331,000
36TGSG24 HEAT STOP E-EGN0.451.431,000
37TGSG24 HEAT STOP E-OGN0.401.491,000
38TGSG24 HEAT STOP E-SCAZ0.371.641,000
39TGSG24 HEAT STOP REABG0.381.291,000
40TGSG24 HEAT STOP REAVGN0.291.511,000
41TGSG24 HEAT STOP SE-CL0.441.241,000
42TGSG24 HEAT STOP SE-EGN0.341.391,000
43TGSG24 HEAT STOP SE-OGN0.341.361,000
44TGSG24 HEAT STOP SE-SCAZ0.291.521,000
45TGSG24 HEAT STOP SEBG0.311.401,000
46TGSG24 HEAT STOP SEBL0.251.281,000
47TGSG24 SPACE-LITE EGN0.471.411,000
48TGSG24 SPACE-LITE OGN0.501.331,000
49TGSG24 SPACE-LITE VGN0.401.461,000
50TGSG25 HEAT STOP E-EGN0.441.461,000
51TGSG25 HEAT STOP SE-CL0.421.241,000
52TGSG26 HEAT STOP E-EGN0.371.621,000
53TGSG26 HEAT STOP E-OGN0.431.501,000
54TGSG26 HEAT STOP E-SCAZ0.361.691,000
55TGSG26 HEAT STOP REAVGN0.281.541,500
56TGSG26 HEAT STOP SE-CL0.431.221,000
57TGSG26 HEAT STOP SE-EGN0.301.461,000
58TGSG26 HEAT STOP SE-OGN0.331.431,000
59TGSG26 HEAT STOP SE-SCAZ0.291.401,000
60TGSG28 HEAT STOP E-EGN0.371.621,000
61TGSG28 HEAT STOP E-OGN0.381.521,000
62TGSG28 HEAT STOP REAVGN0.281.531,000
63TGSG28 HEAT STOP SE-CL0.401.251,000
64TGSG28 HEAT STOP SE-EGN0.281.501,000
65TGSG28 HEAT STOP SE-OGN0.281.451,000
66TGSG30 HEAT STOP 2REACL0.411.201,000
67TGSG30 HEAT STOP REAVGN0.271.561,000
68PHOENIX4 Green+0.38+4 Green0.541.30200
69PHOENIX5 Green+0.38+5 Green0.501.32200
70PHOENIX6 Green+0.38+6 Green0.481.27200
71TGSG6 REABG0.461.201,000
72TGSG6 REAVGN0.361.331,000
73TGSG6 SEBG0.421.311,000
74TGSG6 SEVGN0.331.351,000
75TGSG6 VGN0.511.281,000
76TGSG6.38 E-VGN0.491.431,000
77TGSG6.38 SE-EGN 0.431.261,000
78TGSG6.38 SE-OGN 0.441.281,000
79TGSG6.38 SE-VGN0.391.281,000
80TGSG7.38 E-OGN0.511.431,000
81TGSG7.38 E-SCAZ 0.461.521,000
82TGSG7.38 SE-SCAZ 0.371.361,000
83SPG8 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 10.541.27250
84TGSG8.38 E-ARBL0.451.281,000
85TGSG8.38 E-EGN 0.541.361,000
86TGSG8.38 E-OGN 0.541.351,000
87TGSG8.38 E-SCAZ0.441.502,000
88TGSG8.38 SE-061 0.511.221,000
89TGSG8.38 SE-EGN0.411.241,000
90TGSG8.38 SE-OGN 0.421.271,000
91TGSG8.38 SE-SCAZ0.361.331,000
92WSGA 1110.521.285,000
93WSGA 3330.461.305,000
94WSGA 4440.481.305,000
95WSGA 5550.431.315,000
96WSGA 6660.491.295,000
97WSGA 7770.491.265,000
98WSGA 8880.481.265,000
99WSGA 2220.491.295,000
100WSGB 8880.501.305,000
101WSGC 5550.521.315,000
102WSGC 7770.541.295,000
103กระจก KNC.Ecogreen 100.501.28400
104กระจก KNC.Ecogreen 120.471.25400
105SREcogreen 12A0.551.45550
106SREcogreen 4+40.531.3213,200
107กระจก KNC.Ecogreen 4+40.531.31400
108SREcogreen 4A+6E0.471.331,000
109SREcogreen 5+50.541.471,000
110กระจก KNC.Ecogreen 5+50.501.30400
111SREcogreen 5+5A0.551.441,000
112SREcogreen 6+60.521.49850
113กระจก KNC.Ecogreen 6+60.481.27400
114SREcogreen 6+6P0.481.40850
115SREcogreen 6A+6E0.451.28850
116SREcogreen 6P+6E0.441.22850
117SREcogreen 80.551.286,000
118กระจก KNC.Ecogreen 80.551.29400
119BSGEnergy Plus 0010.371.48300
120BSGEnergy Plus 0020.461.54300
121BSGEnergy Plus 0030.371.29300
122BSGEnergy Plus 0040.421.48300
123BSGEnergy Plus 0050.411.40300
124BSGEnergy Plus 0060.341.78300
125BSGEnergy Plus 0070.431.45300
126BSGEnergy Plus 0080.471.59300
127BSGEnergy Plus 0120.411.57300
128BSGEnergy Plus 0130.341.28300
129BSGEnergy Plus 0140.381.48300
130BSGEnergy Plus 0150.371.42300
131BSGEnergy Plus 0160.321.77300
132BSGEnergy Plus 0170.371.39300
133BSGEnergy Plus 0180.351.42300
134BSGEnergy Plus 0200.521.20300
135BSGEnergy Plus 0210.381.63300
136BSGEnergy Plus 0230.361.51300
137BSGEnergy Plus 0250.441.47300
138BSGEnergy Plus 0260.351.23300
139BSGEnergy Plus 0270.401.41300
140BSGEnergy Plus 0280.391.34300
141BSGEnergy Plus 0290.331.72300
142BSGEnergy Plus 0300.411.39300
143BSGEnergy Plus 0310.381.57300
144BSGEnergy Plus 0350.391.50300
145BSGEnergy Plus 0360.321.22300
146BSGEnergy Plus 0370.361.42300
147BSGEnergy Plus 0380.351.35300
148BSGEnergy Plus 0390.301.70300
149BSGEnergy Plus 0400.371.40300
150BSGEnergy Plus 0410.351.56300
151BSGEnergy Plus 0440.371.66300
152BSGEnergy Plus 0470.431.50300
153BSGEnergy Plus 0490.331.22300
154BSGEnergy Plus 0510.321.76300
155BSGEnergy Plus 0520.411.39300
156BSGEnergy Plus 0530.381.56300
157BSGEnergy Plus 0540.351.69300
158BSGEnergy Plus 0570.401.46300
159BSGEnergy Plus 0580.321.23300
160BSGEnergy Plus 0590.361.41300
161BSGEnergy Plus 0600.351.36300
162BSGEnergy Plus 0610.291.43300
163BSGEnergy Plus 0620.361.34300
164BSGEnergy Plus 0630.361.53300
165BSGEnergy Plus 0640.501.31300
166BSGEnergy Plus 0660.471.22300
167BSGEnergy Plus 0680.361.58300
168BSGEnergy Plus 0690.471.22300
169BSGEnergy Plus 0700.501.31300
170BSGEnergy Plus 0720.461.25300
171BSGEnergy Plus 0740.361.58300
172BSGEnergy Plus 0750.471.22300
173BSGEnergy Plus12-4H05OA0.361.211,000
174BSGEnergy Plus12-4H30OA0.351.271,000
175BSGEnergy Plus12-4I30OA0.421.251,000
176BSGEnergy Plus12-OB04OA0.501.241,000
177BSGEnergy Plus12-OB05OA0.531.301,000
178BSGEnergy Plus12-OB19OB0.371.661,000
179BSGEnergy Plus12-OB304J0.481.221,000
180BSGEnergy Plus12-OB30OA0.521.361,000
181BSGEnergy Plus12-OB30OB0.461.311,000
182PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL1010.531.372,200
183PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL1020.401.312,200
184PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL2010.361.692,200
185PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL2020.291.492,200
186PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL5010.351.272,200
187PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2010.531.312,200
188PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2020.531.302,200
189PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2030.501.292,200
190PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2040.501.292,200
191PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2050.521.292,200
192PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2060.481.292,200
193PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2070.481.282,200
194PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2080.511.312,200
195PMK DIAMOND GLASSENVIRO PD2010.471.482,200
196PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1010.481.482,200
197PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1020.481.482,200
198PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1030.481.472,200
199PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1040.361.372,200
200PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2010.351.692,200
201PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2020.351.522,200
202PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2030.341.712,200
203PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2040.241.432,000
204PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2050.221.312,200
205PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2060.311.822,200
206PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2070.271.742,200
207PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3010.281.202,000
208PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3020.361.422,200
209PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3050.341.40200
210PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3060.361.37200
211PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3070.291.30200
212PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3080.291.31200
213PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL4010.301.342,200
214PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL5010.281.462,200
215PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2010.451.482,200
216PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2020.441.502,200
217PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2030.441.502,200
218PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2040.461.472,200
219PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2050.421.352,200
220PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2060.391.362,200
221PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2070.391.362,200
222PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2080.511.422,200
223PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2090.511.422,200
224PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2100.481.442,200
225PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2110.481.442,200
226PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2120.461.30200
227PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2130.461.30200
228PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2140.431.30200
229PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2150.431.31200
230PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2160.421.31200
231PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2170.421.32200
232PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2180.431.32200
233PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2210.401.32200
234PMK DIAMOND GLASSENVIRO S2010.541.283,200
235PMK DIAMOND GLASSENVIRO S2020.501.284,200
236PMK DIAMOND GLASSENVIRO S2030.471.273,200
237BSGESIG 0010.401.61500
238BSGESIG 0020.381.54500
239BSGESIG 0030.351.56500
240BSGESIG 0040.391.61500
241BSGESIG 0050.361.53500
242BSGESIG 0060.391.59500
243BSGESIG 0070.351.51500
244BSGESIG 0080.401.61500
245BSGESIG 0090.371.59500
246BSGESIG 0100.331.65500
247BSGESIG 0110.381.65500
248BSGESIG 0120.351.59500
249BSGESIG 0130.331.47100
250BSGESIG 0140.321.49100
251BSGESIG 0150.321.47100
252BSGESIG 0160.291.36100
253BSGESIG 0170.291.34100
254BSGESIG 0180.291.32100
255BSGESIG 0190.301.41100
256BSGESIG 0200.301.38100
257BSGESIG 0210.301.37100
258BSGESIG 0220.271.21100
259BSGESIG 0240.271.21100
260BSGESIG 0250.241.65100
261BSGESIG 0260.241.65100
262BSGESIG 0270.251.57100
263BSGESIG 0280.361.80100
264BSGESIG 0290.361.76100
265BSGESIG 0300.351.77100
266BSGESLG 0010.491.47500
267BSGESLG 0020.481.47500
268BSGESLG 0030.481.46500
269BSGESLG 0040.481.39500
270BSGESLG 0050.461.34500
271BSGESLG 0060.451.32500
272BSGESLG 0070.451.37500
273BSGESLG 0080.421.28500
274BSGESLG 0090.421.21500
275BSGESLG 0100.491.46500
276BSGESLG 0110.471.36500
277BSGESLG 0120.441.28500
278BSGESLG 0130.391.29100
279BSGESLG 0140.391.27100
280BSGESLG 0150.391.27100
281BSGESLG 0160.391.27100
282BSGESLG 0170.381.27100
283BSGESLG 0210.341.20100
284BSGESLG 0220.341.20100
285BSGESLG 0260.431.68100
286BSGESLG 0270.441.61100
287BSGESLG 0280.441.59100
288BSGESLG 0290.441.57100
289WINDOPLUZFG-PRO65060.551.302,000
290WINDOPLUZFG-PRO65080.551.301,000
291WINDOPLUZFG-PRO65100.541.303,000
292WINDOPLUZFG-PRO65120.531.302,000
293GLASSTECHG-0110.531.30100
294GLASSTECHG-0120.521.32100
295GLASSTECHG-0130.491.32100
296GLASSTECHG-0140.501.30100
297GLASSTECHG-0150.471.30100
298GLASSTECHG-0160.471.3050
299GLASSTECHG-0170.441.2350
300GLASSTECHG-0180.441.2150
301GLASSTECHG-0240.541.3550
302GLASSTECHG-0250.521.3350
303GLASSTECHG-0260.491.3250
304GLASSTECHG-0270.471.2950
305GLASSTECHG-0280.431.2250
306BSGGreen Tempered glass 10 mm.0.511.281,000
307VMCHeatOut - LG 440.521.32200
308VMCHeatOut - LG 550.501.30200
309VMCHeatOut - LG 660.471.29200
310VMCHeatOut - LGC 660.541.32200
311VMCHeatOut - TPG 100.511.28200
312VMCHeatOut - TPG 120.481.26200
313VMCHeatOut - TPG 80.541.30200
314KSGHS 8G 0.531.314,000
315KSGHSG-040.541.30300
316KSGHSG-050.501.27300
317KSGHSG-060.471.27300
318IG GlasIGGG06CL060.281.302,000
319BSGIGU 010.451.44300
320BSGIGU 020.441.37300
321KSGKSG HS 10G0.531.258,100
322KSGKSG HS 12G0.511.238,100
323KSGKSG HS 8G0.531.312,000
324KSGKSG LAMINATED 4C+CL+8G 0.511.303,000
325KSGKSG LAMINATED 4G+CL+4G 0.541.3011,000
326KSGKSG LAMINATED 5G+CL+5G0.511.2217,200
327KSGKSG LAMINATED 6G+CL+6G0.481.2217,200
328KSGKSG TEMPERED 10G0.531.2540,500
329KSGKSG TEMPERED 12G0.511.2437,500
330KSGKSG TEMPERED 8G0.531.303,000
331Lami GlasLAGG06CL060.551.312,000
332AGC กระจกไทยอาซาฮีLAIMITAG-BLUE GREEN 12.38mm. 612W1E0.391.243,200
333AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-BLUE GREEN 10.38mm. 610W1E0.381.303,200
334AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 10.38 mm. 110WE11BG0.501.25150
335AGC กระจกไทยอาซาฮีLamiTAG-E Clear 10.38 mm. 110WE11S0.551.33500
336AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 10.38mm. 110WE11S0.551.311,500
337AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 10.76 mm. 110XE11BG0.501.25150
338AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38 mm. 112WE11BG0.501.26150
339AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38 mm. 112WE11S0.541.30250
340AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38 mm. E1SM5112W10.391.20250
341AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38mm. 112WE11S0.551.331,500
342AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.76 mm. 112XE11BG0.501.26150
343AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 13.14 mm. 1H12YE11BG0.491.27150
344AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 8.38 mm. 18WE11BG0.481.33150
345AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 8.76 mm. 18XE11BG0.501.28150
346AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E ENERGY GREEN 8.38 mm. 2N8WE11S0.461.21150
347AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E ENERGY GREEN 8.76 mm. 2N8XE11S0.461.21150
348AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 10.14mm. 2H9YE11S0.501.221,500
349AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 10.38 mm. 210WE11S0.511.22250
350AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 10.38mm. 210WE11S0.491.221,500
351AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 11.14 mm. 2H10YE11S0.501.21250
352AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 11.14mm. 2H10YE11S0.481.241,500
353AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.38 mm. 212WE11S0.491.22250
354AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.38mm. 212WE11S0.481.251,500
355AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.76 mm. 212XE11S0.491.23250
356AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.76mm. 212XE11S0.481.251,500
357AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 13.14 mm. 2H12YE11S0.491.23250
358AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 13.14mm. 2H12YE11S0.481.251,500
359AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 9.38mm. 29WE11S0.501.241,500
360AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 10.38mm. 110WE12U0.421.56500
361AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 11.14mm. 1H10YE12U0.431.5250
362AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 12.38mm. 112WE12U0.421.55500
363AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 12.76mm. 112XE12U0.421.53500
364AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 13.14mm. 1H12YE12U0.431.4950
365AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 10.38mm. 210WE12U0.421.26500
366AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 11.14mm. 2H10YE12U0.421.2550
367AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 12.38mm. 212WE12U0.421.25500
368AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 12.76mm. 212XE12U0.421.25500
369AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 13.14mm. 2H12YE12U0.421.2450
370AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II PANASAP GREEN 10.38mm. 2P10WE120.421.26150
371AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12WE120.421.24150
372AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 10.38mm. 2P10WE11S0.471.231,500
373AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 11.14mm. 2PH10YE11S0.471.231,500
374AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12WE11S0.461.221,500
375AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 12.76mm. 2P12XE11S0.461.231,500
376AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 13.14mm. 2PH12YE11S0.461.231,500
377AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 10.38 mm. 2N10W10.501.25500
378AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 12.38 mm. 2N12W10.481.22500
379AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 12.76 mm. 2N12X10.481.23500
380AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 13.14 mm. 2NH12Y10.491.23100
381AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 8.38 mm. 2N8W10.541.25200
382AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 10.38 mm. 210W1E0.441.26500
383AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 10.38mm. 210W1E0.441.306,000
384AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 10.38mm. 210W20.511.232,000
385AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 11.52mm. 2H10Z2H0.491.261,500
386AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 12.38 mm. 212W1E0.451.20500
387AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 12.38mm. 212W1E0.431.306,000
388AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 12.38mm. 212W20.481.211,600
389AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 13.52mm. 2H12Z2H0.481.201,500
390AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 9.38mm. 29W1E0.441.316,000
391AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 10.38mm. 2P10W1E0.401.332,400
392AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12W10.531.272,000
393AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12W1E0.401.312,400
394AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 13.52mm. 2PH12Z1H0.521.291,500
395Lami GlasLARG06CL060.301.262,000
396Lami GlasLASL06CL060.421.492,000
397Lami GlasLASN06CL060.551.252,000
398Lami GlasLASO06CL060.541.252,000
399PSGLGC 538 0.481.21500
400PSGLGC 638 0.481.21500
401KSGLM2-140.531.29500
402KSGLM2-150.521.24500
403KSGLM2-160.481.26500
404KSGLM2-200.551.30500
405AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG Clear 24 mm. E1VS602410.351.69500
406AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 24mm. 5241E20.301.3450
407AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 24mm. E51S2410.321.49800
408AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 30.38mm. L5130W10.411.231,200
409AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 30.38mm. L51E30W10.301.291,200
410AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 30.76mm. L5E12U30X10.291.3050
411AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 31.52 mm. L5H1H30Z10.391.28500
412AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 18mm. 61810.461.221,200
413AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. 62410.451.261,600
414AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. 6241E20.331.3550
415AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. 6H2410.441.281,000
416AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. E61S2410.341.552,000
417AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.38mm. L6130W10.421.311,600
418AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.38mm. L61E30W10.311.403,200
419AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.38mm. L6630W10.321.231,200
420AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.76mm. L6E12U30X10.291.4250
421AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 31.14mm. L6HE11S30Y10.341.39500
422AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 31.52mm. L6H1H30Z10.401.35500
423AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 31.52mm. L6H6H30Z10.311.26500
424AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 18 mm. 1SM51810.341.45150
425AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 18 mm. 1SM5H1810.341.46150
426AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. 1241E20.411.52150
427AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. 1SM52410.331.49150
428AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. 1SM5H2410.331.50150
429AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E11S2410.521.35250
430AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E1SM302410.211.29250
431AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E1SM512410.331.48250
432AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E1V5502410.281.73250
433AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24mm. E11S2410.541.342,000
434AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 30.38mm. L1130WE11S0.521.332,800
435AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 30.38mm. L11E30W10.471.282,800
436AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 30.76 mm. L1E12U30X10.331.7550
437AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.14 mm. L1HE11BG30Y10.401.40150
438AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.14 mm. L1HE11S30Y10.451.45500
439AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.52 mm. L1H1H30ZE11S0.511.34500
440AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.52 mm. L1HSM5H30Z10.311.55150
441AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 16 mm. 2N1610.431.39150
442AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 16 mm. 2NH1610.431.38150
443AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 18 mm. 2N1810.391.41150
444AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 18 mm. 2NH1810.391.41100
445AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 22 mm. 2N2210.421.43150
446AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 22 mm. 2NH2210.421.42150
447AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 24 mm. 2N2410.381.45150
448AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 24 mm. 2NH2410.381.45100
449AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.14 mm. L2NHE11BG30Y10.291.32100
450AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.14 mm. L2NHE11S30Y10.311.44100
451AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.52 mm. L2NH1H30Z10.351.50100
452AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.52 mm. L2NHSM5H30Z10.201.62100
453AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-EURO BRONZE 24mm. 4241E20.291.2650
454AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-EURO BRONZE 30.76mm. L4E12U30X10.271.2450
455AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 16mm. 21610.531.301,200
456AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 16mm. 21620.481.221,200
457AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 22mm. 22210.531.301,200
458AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 22mm. 2H2210.531.291,000
459AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 22mm. 2H2220.481.211,000
460AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24 mm. 22410.501.34250
461AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24 mm. 2H2410.501.34250
462AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 22410.491.342,800
463AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2241E0.431.202,800
464AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2241E20.411.23150
465AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 22420.451.211,600
466AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2H2410.481.351,000
467AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2H241E0.421.221,000
468AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2H2420.441.221,000
469AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. E21S2410.371.612,800
470AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. HSLX2302410.391.221,000
471AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. SLX2302410.391.211,600
472AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 27.38mm. L2127W10.481.371,600
473AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 27.38mm. L2227W10.391.442,000
474AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 28.52 mm. L2H1H27Z10.471.40500
475AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 28.52 mm. L2H2H27Z10.371.50500
476AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. L2130W10.451.382,400
477AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. L21E30W10.341.454,000
478AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. L2230W10.361.432,000
479AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. LSLX230130W10.381.302,400
480AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.76mm. L2E12U30X10.311.5250
481AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.14 mm. L2HE11S30Y10.361.49500
482AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.52 mm. L2H1H30Z10.441.43500
483AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.52 mm. L2H2H30Z10.351.47500
484AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.52mm. LHSLX2301H30Z10.371.30500
485AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2P2410.451.401,600
486AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2P241E0.381.302,000
487AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2PH2410.441.421,000
488AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2PH241E0.391.261,000
489AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 30.38mm. L2P130W10.411.452,000
490AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 30.38mm. L2P1E30W10.311.502,000
491AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 31.14 mm. L2PHE11S30Y10.341.50500
492AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 31.52 mm. L2PH1H30Z10.411.48500
493AGC กระจกไทยอาซาฮีPariTAG-BLUE 31.14 mm. L5HE11S30Y10.331.28500
494AGC กระจกไทยอาซาฮีPariTAG-GREEN 22mm. 22220.481.221,600
495PHOENIXPH-GG050.501.23500
496PHOENIXPH-GG060.481.22800
497PHOENIXPH-GL040.441.34500
498PHOENIXPHGL5CLGL50.521.23200
499PHOENIXPHGL5CLLP50.511.33200
500PHOENIXPHGL5CLLS50.461.27200
501PHOENIXPHGL6CLGL60.501.23200
502PHOENIXPHGL6CLLP60.491.36200
503PHOENIXPHGL6CLLS60.431.24200
504PSGPSG05550.551.22200
505PSGPSG06550.541.21200
506PSGPSG10550.481.20200
507PSGPSG11550.471.21200
508PSGPSGL31550.421.25200
509PSGPSGL32550.451.45200
510PSGPSGL35570.541.25200
511PSGPSGL36570.531.27200
512WSGS1-FCR6C0.471.4710,000
513WSGS1-FCR7C0.541.4810,000
514WSGS1-TCR5C0.391.5210,000
515WSGS1-TCR6C0.471.4610,000
516WSGS6AEG0.481.4510,000
517WSGSA1-SFN1G30.501.4910,000
518WSGSA1-SFN2C10.531.3510,000
519WSGSA1-SSN120.461.2210,000
520WSGSA1-SSN1G30.541.3110,000
521WSGSA1-SSN2C10.521.3110,000
522WSGSA1-SSTGC10.521.4110,000
523WSGSA1-SSTGG30.461.3510,000
524WSGSG1-ESGG0.521.5010,000
525WSGSG1-FCR5C0.391.5310,000
526WSGSG1-FEEG0.511.3910,000
527WSGSG1-FSEG0.531.4210,000
528WSGSG1-SCR5C0.401.4210,000
529WSGSG1-SCR6C0.481.3910,000
530WSGSG1-SCR7G0.491.5110,000
531WSGSG1-SFEG0.541.4110,000
532WSGSG1-SGG7C0.521.4410,000
533WSGSG1-SSEG0.521.3810,000
534WSGSG1-SSG0.521.4810,000
535WSGSG1-TFGG0.541.5210,000
536WSGSG1-TTEG0.511.2810,000
537WSGSG1-TZEG0.511.5310,000
538WSGSG1-ZCR6C0.461.4510,000
539WSGSG1-ZCR7G0.551.4210,000
540WSGSG1-ZGG7G0.541.4410,000
541WSGSG1-ZZEG0.551.4210,000
542WSGSG1-ZZG0.551.5010,000
543BSGsolar break 0020.461.54300
544BSGsolar break 0080.471.29300
545BSGsolar break 0090.541.38300
546BSGsolar break 0100.551.37300
547BSGsolar break 0110.491.36300
548BSGsolar break 0130.501.36300
549BSGsolar break 0150.461.53300
550BSGsolar break 0220.461.50300
551BSGsolar break 0290.491.24300
552BSGsolarr break 102 Gr0.461.22500
553BSGsolarr break 103 Gr0.531.30500
554BSGSPV14-OBOB0.511.251,000
555BSGSPV16-OBOA0.521.341,000
556BSGSPV18-4GOA0.311.221,000
557BSGSPV18-4HOA0.331.461,000
558BSGSPV18-4JOA0.541.251,000
559BSGSPV18-4KOA0.231.261,000
560BSGSPV18-4LOA0.251.281,000
561BSGSPV18-4MOA0.241.281,000
562BSGSPV18-4NOA0.271.471,000
563BSGSPV18-4OOA0.301.491,000
564BSGSPV18-4POA0.401.391,000
565BSGSPV18-OB19OBOA0.471.421,000
566BSGSPV18-OB30OBOA0.461.441,000
567BSGSPV18-OBOA0.491.371,000
568BSGSPV18-OBOB0.441.281,000
569BSGSPV24-4NAROA0.231.741,000
570BSGSPV25-OA194EOA0.251.301,000
571BSGSPV25-OA194HOA0.311.511,000
572BSGSPV25-OA194IOA0.381.411,000
573BSGSPV25-OA194JOA0.511.311,000
574BSGSPV25-OA194MOA0.211.421,000
575BSGSPV25-OA194NOA0.241.631,000
576BSGSPV25-OA194OOA0.271.611,000
577BSGSPV25-OA194POA0.341.611,000
578WSGSS1-FFEGN10.411.3110,000
579WSGSS1-SSEGN20.391.3810,000
580BSGTempered 12 mm0.471.26500
581BSGTempered 8 mm0.551.27500
582KSGTG-040.541.301,000
583KSGTG-050.501.271,000
584KSGTG-060.471.281,000
585GUARDIANกระจก SMG green 5 มิลลิเมตร0.551.2719,020
586GUARDIANกระจก SMG green 6 มิลลิเมตร0.511.2819,631
587AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี Low-E SONERGY GREEN 6 มม.0.411.34100
588AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี PANASAP GREEN 6 มม.0.551.27100
589AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี PANASAP GREEN 8 มม.0.511.25100
590AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 10 มม.0.531.25500
591AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 10 มม.0.541.232,000
592AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 12 มม.0.501.23500
593AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 12 มม.0.521.211,000
594AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี เอเนอร์จีกรีน 5 มม.0.541.231,200
595AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี เอเนอร์จีกรีน 6 มม.0.511.21600
596GUARDIANกระจกสีเขียว การ์เดียน 10 มิลลิเมตร0.551.492,100
597GUARDIANกระจกสีเขียว การ์เดียน 12 มิลลิเมตร0.511.491,400
598GUARDIANกระจกสีเขียว การ์เดียน 8 มิลลิเมตร0.531.342,700
599GUARDIANกระจกสีเขียวการ์เดียน 10 มิลลิเมตร0.501.2813,809
600GUARDIANกระจกสีเขียวการ์เดียน 12 มิลลิเมตร0.481.2613,427
601GUARDIANกระจกสีเขียวการ์เดียน 8 มิลลิเมตร0.541.2914,303
602AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNEGY GREEN 6 มม.0.521.07150
603AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY AZUR 6 มม.0.471.21100
604AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY AZUR 8 มม.0.411.28100
605AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY BLUE GREEN 6 มม.0.401.20500
606AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY GREEN 8 มม.0.381.34100
607PMK DIAMOND GLASSลามิกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-จี 700.471.501500
608PMK DIAMOND GLASSลามิกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-จี เขียว0.381.521300
609PMK DIAMOND GLASSลามิกลาส : โลว์อี-จี เขียว0.461.24600
610PMK DIAMOND GLASSเอเนอร์จีกรีน 6 มม.0.511.2011,000
611PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-จี 700.421.631300
612PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-วิชั่น 500.211.711300
613PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : โลว์อี-จี 700.541.201600
614PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : สมาร์ทโลว์อี 500.331.471300