รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง


เตาก๊าซความดันสูง
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 111

เตารังสีอินฟราเรด
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 59

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 1,419

มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 281

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

ปั๊มความร้อน
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 14

กระจก
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 614

ฉนวนใยแก้ว
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 273

สีทาผนังอาคาร
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 1,052

ฟิล์มติดกระจก
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 146

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 7

หลังคากระเบื้อง
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 47

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

เครื่องดูดควัน
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0

เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม
จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ 0
ทั้งหมด 614 ผลลัพธ์

ค่าประสิทธิภาพของ กระจก

#ยี่ห้อสินค้าค่าประสิทธิภาพ SHGCค่าประสิทธิภาพ LSGจำนวนที่สุ่มทดสอบจำนวนฉลากทั้งหมด
    
1AGC กระจกไทยอาซาฮีLAIMITAG-BLUE GREEN 12.38mm. 612W1E0.391.243,200
2AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-BLUE GREEN 10.38mm. 610W1E0.381.303,200
3AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 10.38mm. 210W1E0.441.306,000
4AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 10.38mm. 210W20.511.232,000
5AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 12.38mm. 212W1E0.431.306,000
6AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 12.38mm. 212W20.481.211,600
7AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 9.38mm. 29W1E0.441.316,000
8AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 10.38mm. 2P10W1E0.401.332,400
9AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12W10.531.272,000
10AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12W1E0.401.312,400
11AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 24mm. E51S2410.321.49800
12AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 30.38mm. L5130W10.411.231,200
13AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 30.38mm. L51E30W10.301.291,200
14AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 18mm. 61810.461.221,200
15AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. 62410.451.261,600
16AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. E61S2410.341.552,000
17AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.38mm. L6130W10.421.311,600
18AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.38mm. L61E30W10.311.403,200
19AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.38mm. L6630W10.321.231,200
20AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24mm. E11S2410.541.342,000
21AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 30.38mm. L1130WE11S0.521.332,800
22AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 30.38mm. L11E30W10.471.282,800
23AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 16mm. 21610.531.301,200
24AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 16mm. 21620.481.221,200
25AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 22mm. 22210.531.301,200
26AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 22410.491.342,800
27AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2241E0.431.202,800
28AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 22420.451.211,600
29AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. E21S2410.371.612,800
30AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. SLX2302410.391.211,600
31AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 27.38mm. L2127W10.481.371,600
32AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 27.38mm. L2227W10.391.442,000
33AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. L2130W10.451.382,400
34AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. L21E30W10.341.454,000
35AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. L2230W10.361.432,000
36AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.38mm. LSLX230130W10.381.302,400
37AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2P2410.451.401,600
38AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2P241E0.381.302,000
39AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 30.38mm. L2P130W10.411.452,000
40AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 30.38mm. L2P1E30W10.311.502,000
41AGC กระจกไทยอาซาฮีPariTAG-GREEN 22mm. 22220.481.221,600
42AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี Low-E SONERGY GREEN 6 มม.0.411.34100
43AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี PANASAP GREEN 6 มม.0.551.27100
44AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี PANASAP GREEN 8 มม.0.511.25100
45AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 10 มม.0.531.25500
46AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 12 มม.0.501.23500
47AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY AZUR 6 มม.0.471.21100
48AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY AZUR 8 มม.0.411.28100
49AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY GREEN 8 มม.0.381.34100
50SPG10 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 10.501.28250
51SPG10 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 20.531.26250
52SPG12 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 10.481.25250
53SPG12 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 20.511.20250
54SPG8 มม. กระจกแผ่นเรียบสีเขียวอ่อน เบอร์ 10.541.27250
55BSGEnergy Plus12-4H05OA0.361.211,000
56BSGEnergy Plus12-4H30OA0.351.271,000
57BSGEnergy Plus12-4I30OA0.421.251,000
58BSGEnergy Plus12-OB04OA0.501.241,000
59BSGEnergy Plus12-OB05OA0.531.301,000
60BSGEnergy Plus12-OB19OB0.371.661,000
61BSGEnergy Plus12-OB304J0.481.221,000
62BSGEnergy Plus12-OB30OA0.521.361,000
63BSGEnergy Plus12-OB30OB0.461.311,000
64BSGGreen Tempered glass 10 mm.0.511.281,000
65BSGSPV14-OBOB0.511.251,000
66BSGSPV16-OBOA0.521.341,000
67BSGSPV18-4GOA0.311.221,000
68BSGSPV18-4HOA0.331.461,000
69BSGSPV18-4JOA0.541.251,000
70BSGSPV18-4KOA0.231.261,000
71BSGSPV18-4LOA0.251.281,000
72BSGSPV18-4MOA0.241.281,000
73BSGSPV18-4NOA0.271.471,000
74BSGSPV18-4OOA0.301.491,000
75BSGSPV18-4POA0.401.391,000
76BSGSPV18-OB19OBOA0.471.421,000
77BSGSPV18-OB30OBOA0.461.441,000
78BSGSPV18-OBOA0.491.371,000
79BSGSPV18-OBOB0.441.281,000
80BSGSPV24-4NAROA0.231.741,000
81BSGSPV25-OA194EOA0.251.301,000
82BSGSPV25-OA194HOA0.311.511,000
83BSGSPV25-OA194IOA0.381.411,000
84BSGSPV25-OA194JOA0.511.311,000
85BSGSPV25-OA194MOA0.211.421,000
86BSGSPV25-OA194NOA0.241.631,000
87BSGSPV25-OA194OOA0.271.611,000
88BSGSPV25-OA194POA0.341.611,000
89TGSG10.38 E-EGN 0.461.451,000
90TGSG10.38 E-OGN 0.481.421,000
91TGSG10.38 SE-OGN 0.391.281,000
92TGSG12.38 E-OGN 0.471.471,000
93TGSG12.38 E-SCAZ 0.401.561,000
94TGSG12.38 SE-OGN 0.381.261,000
95TGSG12.76 REAVGN0.361.301,000
96TGSG13.52 SE-VGN 0.321.321,000
97TGSG26 HEAT STOP E-EGN0.371.621,000
98TGSG26 HEAT STOP E-OGN0.431.501,000
99TGSG26 HEAT STOP REAVGN0.281.541,500
100TGSG26 HEAT STOP SE-OGN0.331.431,000
101TGSG26 HEAT STOP SE-SCAZ0.291.401,000
102TGSG30 HEAT STOP REAVGN0.271.561,000
103TGSG6.38 SE-EGN 0.431.261,000
104TGSG6.38 SE-OGN 0.441.281,000
105TGSG7.38 E-SCAZ 0.461.521,000
106TGSG7.38 SE-SCAZ 0.371.361,000
107TGSG8.38 E-EGN 0.541.361,000
108TGSG8.38 E-OGN 0.541.351,000
109TGSG8.38 SE-061 0.511.221,000
110TGSG8.38 SE-OGN 0.421.271,000
111PSGLGC 538 0.481.21500
112PSGLGC 638 0.481.21500
113PSGPSG05550.551.22200
114GLASSTECHG-0110.531.30100
115GLASSTECHG-0120.521.32100
116GLASSTECHG-0130.491.32100
117GLASSTECHG-0140.501.30100
118GLASSTECHG-0150.471.30100
119GLASSTECHG-0160.471.3050
120GLASSTECHG-0170.441.2350
121GLASSTECHG-0180.441.2150
122GLASSTECHG-0240.541.3550
123GLASSTECHG-0250.521.3350
124GLASSTECHG-0260.491.3250
125GLASSTECHG-0270.471.2950
126GLASSTECHG-0280.431.2250
127PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL1010.531.372,200
128PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL1020.401.312,200
129PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL2010.361.692,200
130PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL2020.291.492,200
131PMK DIAMOND GLASSENVIRO DL5010.351.272,200
132PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2010.531.312,200
133PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2020.531.302,200
134PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2030.501.292,200
135PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2040.501.292,200
136PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2050.521.292,200
137PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2060.481.292,200
138PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2070.481.282,200
139PMK DIAMOND GLASSENVIRO P2080.511.312,200
140PMK DIAMOND GLASSENVIRO PD2010.471.482,200
141PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1010.481.482,200
142PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1020.481.482,200
143PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1030.481.472,200
144PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL1040.361.372,200
145PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2010.351.692,200
146PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2020.351.522,200
147PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2030.341.712,200
148PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2040.241.432,000
149PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2050.221.312,200
150PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2060.311.822,200
151PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL2070.271.742,200
152PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3010.281.202,000
153PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3020.361.422,200
154PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL4010.301.342,200
155PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL5010.281.462,200
156PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2010.451.482,200
157PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2020.441.502,200
158PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2030.441.502,200
159PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2040.461.472,200
160PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2050.421.352,200
161PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2060.391.362,200
162PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2070.391.362,200
163PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2080.511.422,200
164PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2090.511.422,200
165PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2100.481.442,200
166PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2110.481.442,200
167PMK DIAMOND GLASSENVIRO S2010.541.283,200
168PMK DIAMOND GLASSENVIRO S2020.501.284,200
169PMK DIAMOND GLASSENVIRO S2030.471.273,200
170WSGA 1110.521.285,000
171WSGA 3330.461.305,000
172WSGA 4440.481.305,000
173WSGA 5550.431.315,000
174WSGA 6660.491.295,000
175WSGA 7770.491.265,000
176WSGA 8880.481.265,000
177WSGA 2220.491.295,000
178WSGB 8880.501.305,000
179WSGC 5550.521.315,000
180WSGC 7770.541.295,000
181SREcogreen 4+40.531.3213,200
182SREcogreen 80.551.286,000
183WINDOPLUZFG-PRO65060.551.302,000
184WINDOPLUZFG-PRO65080.551.301,000
185WINDOPLUZFG-PRO65100.541.303,000
186WINDOPLUZFG-PRO65120.531.302,000
187KSGHSG-040.541.30300
188KSGHSG-050.501.27300
189KSGHSG-060.471.27300
190KSGLM2-140.531.29500
191KSGLM2-150.521.24500
192KSGLM2-160.481.26500
193KSGLM2-200.551.30500
194KSGTG-040.541.301,000
195KSGTG-050.501.271,000
196KSGTG-060.471.281,000
197AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 10.38mm. 110WE11S0.551.311,500
198AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38mm. 112WE11S0.551.331,500
199AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 10.14mm. 2H9YE11S0.501.221,500
200AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 10.38mm. 210WE11S0.491.221,500
201AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 11.14mm. 2H10YE11S0.481.241,500
202AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.38mm. 212WE11S0.481.251,500
203AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.76mm. 212XE11S0.481.251,500
204AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 13.14mm. 2H12YE11S0.481.251,500
205AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 9.38mm. 29WE11S0.501.241,500
206AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 10.38mm. 2P10WE11S0.471.231,500
207AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 11.14mm. 2PH10YE11S0.471.231,500
208AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12WE11S0.461.221,500
209AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 12.76mm. 2P12XE11S0.461.231,500
210AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E PANASAP GREEN 13.14mm. 2PH12YE11S0.461.231,500
211AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 11.52mm. 2H10Z2H0.491.261,500
212AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 13.52mm. 2H12Z2H0.481.201,500
213AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-PANASAP GREEN 13.52mm. 2PH12Z1H0.521.291,500
214AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 31.52 mm. L5H1H30Z10.391.28500
215AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. 6H2410.441.281,000
216AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 31.14mm. L6HE11S30Y10.341.39500
217AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 31.52mm. L6H1H30Z10.401.35500
218AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 31.52mm. L6H6H30Z10.311.26500
219AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.14 mm. L1HE11S30Y10.451.45500
220AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.52 mm. L1H1H30ZE11S0.511.34500
221AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 22mm. 2H2210.531.291,000
222AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 22mm. 2H2220.481.211,000
223AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2H2410.481.351,000
224AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2H241E0.421.221,000
225AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2H2420.441.221,000
226AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. HSLX2302410.391.221,000
227AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 28.52 mm. L2H1H27Z10.471.40500
228AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 28.52 mm. L2H2H27Z10.371.50500
229AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.14 mm. L2HE11S30Y10.361.49500
230AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.52 mm. L2H1H30Z10.441.43500
231AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.52 mm. L2H2H30Z10.351.47500
232AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 31.52mm. LHSLX2301H30Z10.371.30500
233AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2PH2410.441.421,000
234AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 24mm. 2PH241E0.391.261,000
235AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 31.14 mm. L2PHE11S30Y10.341.50500
236AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-PANASAP GREEN 31.52 mm. L2PH1H30Z10.411.48500
237AGC กระจกไทยอาซาฮีPariTAG-BLUE 31.14 mm. L5HE11S30Y10.331.28500
238AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNERGY BLUE GREEN 6 มม.0.401.20500
239GUARDIANกระจก SMG green 5 มิลลิเมตร0.551.2719,020
240GUARDIANกระจก SMG green 6 มิลลิเมตร0.511.2819,631
241GUARDIANกระจกสีเขียว การ์เดียน 10 มิลลิเมตร0.551.492,100
242GUARDIANกระจกสีเขียว การ์เดียน 12 มิลลิเมตร0.511.491,400
243GUARDIANกระจกสีเขียว การ์เดียน 8 มิลลิเมตร0.531.342,700
244BSGEnergy Plus 0010.371.48300
245BSGEnergy Plus 0020.461.54300
246BSGEnergy Plus 0030.371.29300
247BSGEnergy Plus 0040.421.48300
248BSGEnergy Plus 0050.411.40300
249BSGEnergy Plus 0060.341.78300
250BSGEnergy Plus 0070.431.45300
251BSGEnergy Plus 0080.471.59300
252BSGEnergy Plus 0120.411.57300
253BSGEnergy Plus 0130.341.28300
254BSGEnergy Plus 0140.381.48300
255BSGEnergy Plus 0150.371.42300
256BSGEnergy Plus 0160.321.77300
257BSGEnergy Plus 0170.371.39300
258BSGEnergy Plus 0180.351.42300
259BSGEnergy Plus 0200.521.20300
260BSGEnergy Plus 0210.381.63300
261BSGEnergy Plus 0230.361.51300
262BSGEnergy Plus 0250.441.47300
263BSGEnergy Plus 0260.351.23300
264BSGEnergy Plus 0270.401.41300
265BSGEnergy Plus 0280.391.34300
266BSGEnergy Plus 0290.331.72300
267BSGEnergy Plus 0300.411.39300
268BSGEnergy Plus 0310.381.57300
269BSGEnergy Plus 0350.391.50300
270BSGEnergy Plus 0360.321.22300
271BSGEnergy Plus 0370.361.42300
272BSGEnergy Plus 0380.351.35300
273BSGEnergy Plus 0390.301.70300
274BSGEnergy Plus 0400.371.40300
275BSGEnergy Plus 0410.351.56300
276BSGEnergy Plus 0440.371.66300
277BSGEnergy Plus 0470.431.50300
278BSGEnergy Plus 0490.331.22300
279BSGEnergy Plus 0510.321.76300
280BSGEnergy Plus 0520.411.39300
281BSGEnergy Plus 0530.381.56300
282BSGEnergy Plus 0540.351.69300
283BSGEnergy Plus 0570.401.46300
284BSGEnergy Plus 0580.321.23300
285BSGEnergy Plus 0590.361.41300
286BSGEnergy Plus 0600.351.36300
287BSGEnergy Plus 0610.291.43300
288BSGEnergy Plus 0620.361.34300
289BSGEnergy Plus 0630.361.53300
290BSGEnergy Plus 0640.501.31300
291BSGEnergy Plus 0660.471.22300
292BSGEnergy Plus 0680.361.58300
293BSGEnergy Plus 0690.471.22300
294BSGEnergy Plus 0700.501.31300
295BSGEnergy Plus 0720.461.25300
296BSGEnergy Plus 0740.361.58300
297BSGEnergy Plus 0750.471.22300
298BSGIGU 010.451.44300
299BSGIGU 020.441.37300
300BSGsolar break 0020.461.54300
301BSGsolar break 0080.471.29300
302BSGsolar break 0090.541.38300
303BSGsolar break 0100.551.37300
304BSGsolar break 0110.491.36300
305BSGsolar break 0130.501.36300
306BSGsolar break 0150.461.53300
307BSGsolar break 0220.461.50300
308BSGsolar break 0290.491.24300
309BSGsolarr break 102 Gr0.461.22500
310BSGsolarr break 103 Gr0.531.30500
311BSGTempered 12 mm0.471.26500
312BSGTempered 8 mm0.551.27500
313TGSG10.38 E-ARBL0.451.321,000
314TGSG10.38 E-SCAZ0.441.511,000
315TGSG10.38 REABG0.451.211,000
316TGSG10.38 REAVGN0.361.311,000
317TGSG10.38 SEBG0.401.331,000
318TGSG10.38 SE-EGN0.391.291,000
319TGSG10.38 SE-SCAZ0.361.301,000
320TGSG10.38 SEVGN0.331.331,000
321TGSG12.38 E-ARBL0.381.271,000
322TGSG12.38 E-EGN0.471.431,000
323TGSG12.38 REABG0.451.221,000
324TGSG12.38 REAVGN0.351.341,000
325TGSG12.38 SE-0610.471.241,000
326TGSG12.38 SEBG0.401.311,000
327TGSG12.38 SE-EGN0.391.291,000
328TGSG12.38 SEVGN0.331.331,000
329TGSG24 HEAT STOP E-EGN0.451.431,000
330TGSG24 HEAT STOP E-OGN0.401.491,000
331TGSG24 HEAT STOP E-SCAZ0.371.641,000
332TGSG24 HEAT STOP REAVGN0.291.511,000
333TGSG24 HEAT STOP SE-CL0.441.241,000
334TGSG24 HEAT STOP SE-EGN0.341.391,000
335TGSG24 HEAT STOP SE-OGN0.341.361,000
336TGSG24 HEAT STOP SE-SCAZ0.291.521,000
337TGSG25 HEAT STOP E-EGN0.441.461,000
338TGSG26 HEAT STOP E-SCAZ0.361.691,000
339TGSG26 HEAT STOP SE-CL0.431.221,000
340TGSG26 HEAT STOP SE-EGN0.301.461,000
341TGSG28 HEAT STOP E-OGN0.381.521,000
342TGSG28 HEAT STOP REAVGN0.281.531,000
343TGSG30 HEAT STOP 2REACL0.411.201,000
344TGSG6 REABG0.461.201,000
345TGSG6 REAVGN0.361.331,000
346TGSG6 SEBG0.421.311,000
347TGSG6 SEVGN0.331.351,000
348TGSG6 VGN0.511.281,000
349TGSG6.38 E-VGN0.491.431,000
350TGSG6.38 SE-VGN0.391.281,000
351TGSG7.38 E-OGN0.511.431,000
352TGSG8.38 E-ARBL0.451.281,000
353TGSG8.38 E-SCAZ0.441.502,000
354TGSG8.38 SE-EGN0.411.241,000
355TGSG8.38 SE-SCAZ0.361.331,000
356PHOENIX4 Green+0.38+4 Green0.541.30200
357PHOENIX5 Green+0.38+5 Green0.501.32200
358PHOENIX6 Green+0.38+6 Green0.481.27200
359WSGS1-FCR6C0.471.4710,000
360WSGS1-FCR7C0.541.4810,000
361WSGS1-TCR5C0.391.5210,000
362WSGS1-TCR6C0.471.4610,000
363WSGS6AEG0.481.4510,000
364WSGSA1-SFN1G30.501.4910,000
365WSGSA1-SFN2C10.531.3510,000
366WSGSA1-SSN120.461.2210,000
367WSGSA1-SSN1G30.541.3110,000
368WSGSA1-SSN2C10.521.3110,000
369WSGSA1-SSTGC10.521.4110,000
370WSGSA1-SSTGG30.461.3510,000
371WSGSG1-ESGG0.521.5010,000
372WSGSG1-FCR5C0.391.5310,000
373WSGSG1-FEEG0.511.3910,000
374WSGSG1-FSEG0.531.4210,000
375WSGSG1-SCR5C0.401.4210,000
376WSGSG1-SCR6C0.481.3910,000
377WSGSG1-SCR7G0.491.5110,000
378WSGSG1-SFEG0.541.4110,000
379WSGSG1-SGG7C0.521.4410,000
380WSGSG1-SSEG0.521.3810,000
381WSGSG1-SSG0.521.4810,000
382WSGSG1-TFGG0.541.5210,000
383WSGSG1-TTEG0.511.2810,000
384WSGSG1-TZEG0.511.5310,000
385WSGSG1-ZCR6C0.461.4510,000
386WSGSG1-ZCR7G0.551.4210,000
387WSGSG1-ZGG7G0.541.4410,000
388WSGSG1-ZZEG0.551.4210,000
389WSGSG1-ZZG0.551.5010,000
390WSGSS1-FFEGN10.411.3110,000
391WSGSS1-SSEGN20.391.3810,000
392VMCHeatOut - LG 440.521.32200
393VMCHeatOut - LG 550.501.30200
394VMCHeatOut - LG 660.471.29200
395VMCHeatOut - LGC 660.541.32200
396VMCHeatOut - TPG 100.511.28200
397VMCHeatOut - TPG 120.481.26200
398VMCHeatOut - TPG 80.541.30200
399SREcogreen 12A0.551.45550
400SREcogreen 4A+6E0.471.331,000
401SREcogreen 5+50.541.471,000
402SREcogreen 5+5A0.551.441,000
403SREcogreen 6+60.521.49850
404SREcogreen 6+6P0.481.40850
405SREcogreen 6A+6E0.451.28850
406SREcogreen 6P+6E0.441.22850
407AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 10.38mm. 110WE12U0.421.56500
408AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 11.14mm. 1H10YE12U0.431.5250
409AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 12.38mm. 112WE12U0.421.55500
410AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 12.76mm. 112XE12U0.421.53500
411AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II CLEAR 13.14mm. 1H12YE12U0.431.4950
412AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 10.38mm. 210WE12U0.421.26500
413AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 11.14mm. 2H10YE12U0.421.2550
414AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 12.38mm. 212WE12U0.421.25500
415AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 12.76mm. 212XE12U0.421.25500
416AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II GREEN 13.14mm. 2H12YE12U0.421.2450
417AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II PANASAP GREEN 10.38mm. 2P10WE120.421.26150
418AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E II PANASAP GREEN 12.38mm. 2P12WE120.421.24150
419AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 24mm. 5241E20.301.3450
420AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE 30.76mm. L5E12U30X10.291.3050
421AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 24mm. 6241E20.331.3550
422AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-BLUE GREEN 30.76mm. L6E12U30X10.291.4250
423AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. 1241E20.411.52150
424AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 30.76 mm. L1E12U30X10.331.7550
425AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-EURO BRONZE 24mm. 4241E20.291.2650
426AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-EURO BRONZE 30.76mm. L4E12U30X10.271.2450
427AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24mm. 2241E20.411.23150
428AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 30.76mm. L2E12U30X10.311.5250
429IG GlasIGGG06CL060.281.302,000
430Lami GlasLAGG06CL060.551.312,000
431Lami GlasLARG06CL060.301.262,000
432Lami GlasLASL06CL060.421.492,000
433Lami GlasLASN06CL060.551.252,000
434Lami GlasLASO06CL060.541.252,000
435BSGESIG 0010.401.61500
436BSGESIG 0020.381.54500
437BSGESIG 0030.351.56500
438BSGESIG 0040.391.61500
439BSGESIG 0050.361.53500
440BSGESIG 0060.391.59500
441BSGESIG 0070.351.51500
442BSGESIG 0080.401.61500
443BSGESIG 0090.371.59500
444BSGESIG 0100.331.65500
445BSGESIG 0110.381.65500
446BSGESIG 0120.351.59500
447BSGESLG 0010.491.47500
448BSGESLG 0020.481.47500
449BSGESLG 0030.481.46500
450BSGESLG 0040.481.39500
451BSGESLG 0050.461.34500
452BSGESLG 0060.451.32500
453BSGESLG 0070.451.37500
454BSGESLG 0080.421.28500
455BSGESLG 0090.421.21500
456BSGESLG 0100.491.46500
457BSGESLG 0110.471.36500
458BSGESLG 0120.441.28500
459TGSG10.38 E-VGN0.381.521,000
460TGSG10.38 SE-VGN0.331.271,000
461TGSG12.38 E-VGN0.391.511,000
462TGSG12.38 SE-VGN0.321.281,000
463TGSG20 SPACE-LITE EGN0.481.381,000
464TGSG20 SPACE-LITE OGN0.501.331,000
465TGSG24 HEAT STOP REABG0.381.291,000
466TGSG24 HEAT STOP SEBG0.311.401,000
467TGSG24 HEAT STOP SEBL0.251.281,000
468TGSG24 SPACE-LITE EGN0.471.411,000
469TGSG24 SPACE-LITE OGN0.501.331,000
470TGSG24 SPACE-LITE VGN0.401.461,000
471TGSG25 HEAT STOP SE-CL0.421.241,000
472TGSG28 HEAT STOP E-EGN0.371.621,000
473TGSG28 HEAT STOP SE-CL0.401.251,000
474TGSG28 HEAT STOP SE-EGN0.281.501,000
475TGSG28 HEAT STOP SE-OGN0.281.451,000
476PSGPSG06550.541.21200
477PSGPSG10550.481.20200
478PSGPSG11550.471.21200
479PSGPSGL31550.421.25200
480PSGPSGL32550.451.45200
481PHOENIXPH-GG050.501.23500
482PHOENIXPH-GG060.481.22800
483PHOENIXPH-GL040.441.34500
484KSGKSG HS 10G0.531.258,100
485KSGKSG HS 12G0.511.238,100
486KSGKSG LAMINATED 5G+CL+5G0.511.2217,200
487KSGKSG LAMINATED 6G+CL+6G0.481.2217,200
488KSGKSG TEMPERED 10G0.531.2540,500
489KSGKSG TEMPERED 12G0.511.2437,500
490AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 10.38 mm. 110WE11BG0.501.25150
491AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 10.76 mm. 110XE11BG0.501.25150
492AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38 mm. 112WE11BG0.501.26150
493AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.76 mm. 112XE11BG0.501.26150
494AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 13.14 mm. 1H12YE11BG0.491.27150
495AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 8.38 mm. 18WE11BG0.481.33150
496AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 8.76 mm. 18XE11BG0.501.28150
497AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E ENERGY GREEN 8.38 mm. 2N8WE11S0.461.21150
498AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E ENERGY GREEN 8.76 mm. 2N8XE11S0.461.21150
499AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 10.38 mm. 2N10W10.501.25500
500AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 12.38 mm. 2N12W10.481.22500
501AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 12.76 mm. 2N12X10.481.23500
502AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 13.14 mm. 2NH12Y10.491.23100
503AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-ENERGY GREEN 8.38 mm. 2N8W10.541.25200
504AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 18 mm. 1SM51810.341.45150
505AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 18 mm. 1SM5H1810.341.46150
506AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. 1SM52410.331.49150
507AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. 1SM5H2410.331.50150
508AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.14 mm. L1HE11BG30Y10.401.40150
509AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 31.52 mm. L1HSM5H30Z10.311.55150
510AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 16 mm. 2N1610.431.39150
511AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 16 mm. 2NH1610.431.38150
512AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 18 mm. 2N1810.391.41150
513AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 18 mm. 2NH1810.391.41100
514AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 22 mm. 2N2210.421.43150
515AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 22 mm. 2NH2210.421.42150
516AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 24 mm. 2N2410.381.45150
517AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 24 mm. 2NH2410.381.45100
518AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.14 mm. L2NHE11BG30Y10.291.32100
519AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.14 mm. L2NHE11S30Y10.311.44100
520AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.52 mm. L2NH1H30Z10.351.50100
521AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-ENERGY GREEN 31.52 mm. L2NHSM5H30Z10.201.62100
522AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี เอเนอร์จีกรีน 5 มม.0.541.231,200
523AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี เอเนอร์จีกรีน 6 มม.0.511.21600
524BSGESIG 0130.331.47100
525BSGESIG 0140.321.49100
526BSGESIG 0150.321.47100
527BSGESIG 0160.291.36100
528BSGESIG 0170.291.34100
529BSGESIG 0180.291.32100
530BSGESIG 0190.301.41100
531BSGESIG 0200.301.38100
532BSGESIG 0210.301.37100
533BSGESIG 0220.271.21100
534BSGESIG 0240.271.21100
535BSGESIG 0250.241.65100
536BSGESIG 0260.241.65100
537BSGESIG 0270.251.57100
538BSGESIG 0280.361.80100
539BSGESIG 0290.361.76100
540BSGESIG 0300.351.77100
541BSGESLG 0130.391.29100
542BSGESLG 0140.391.27100
543BSGESLG 0150.391.27100
544BSGESLG 0160.391.27100
545BSGESLG 0170.381.27100
546BSGESLG 0210.341.20100
547BSGESLG 0220.341.20100
548BSGESLG 0260.431.68100
549BSGESLG 0270.441.61100
550BSGESLG 0280.441.59100
551BSGESLG 0290.441.57100
552PSGPSGL35570.541.25200
553PSGPSGL36570.531.27200
554KSG KSG TEMPERED 8G 0.531.3020,000
555KSGHS 8G 0.531.314,000
556KSGKSG LAMINATED 4C+CL+8G 0.511.303,000
557KSGKSG LAMINATED 4G+CL+4G 0.541.3011,000
558AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38 mm. 112WE11S0.541.30250
559AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E CLEAR 12.38 mm. E1SM5112W10.391.20250
560AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 10.38 mm. 210WE11S0.511.22250
561AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 11.14 mm. 2H10YE11S0.501.21250
562AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.38 mm. 212WE11S0.491.22250
563AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 12.76 mm. 212XE11S0.491.23250
564AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-E GREEN 13.14 mm. 2H12YE11S0.491.23250
565AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 10.38 mm. 210W1E0.441.26500
566AGC กระจกไทยอาซาฮีLAMITAG-GREEN 12.38 mm. 212W1E0.451.20500
567AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E11S2410.521.35250
568AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E1SM302410.211.29250
569AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E1SM512410.331.48250
570AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-CLEAR 24 mm. E1V5502410.281.73250
571AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24 mm. 22410.501.34250
572AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG-GREEN 24 mm. 2H2410.501.34250
573AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 10 มม.0.541.232,000
574AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกโฟลตอาซาฮี สีเขียวเข้ม 12 มม.0.521.211,000
575AGC กระจกไทยอาซาฮีกระจกอาซาฮี Low-E SUNEGY GREEN 6 มม.0.521.07150
576GUARDIANกระจกสีเขียวการ์เดียน 10 มิลลิเมตร0.501.2813,809
577GUARDIANกระจกสีเขียวการ์เดียน 12 มิลลิเมตร0.481.2613,427
578GUARDIANกระจกสีเขียวการ์เดียน 8 มิลลิเมตร0.541.2914,303
579กระจก KNC.Ecogreen 100.501.28400
580กระจก KNC.Ecogreen 120.471.25400
581กระจก KNC.Ecogreen 4+40.531.31400
582กระจก KNC.Ecogreen 5+50.501.30400
583กระจก KNC.Ecogreen 6+60.481.27400
584กระจก KNC.Ecogreen 80.551.29400
585PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3050.341.40200
586PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3060.361.37200
587PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3070.291.30200
588PMK DIAMOND GLASSENVIRO PDL3080.291.31200
589PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2120.461.30200
590PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2130.461.30200
591PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2140.431.30200
592PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2150.431.31200
593PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2160.421.31200
594PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2170.421.32200
595PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2180.431.32200
596PMK DIAMOND GLASSENVIRO PL2210.401.32200
597PMK DIAMOND GLASSลามิกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-จี 700.471.501500
598PMK DIAMOND GLASSลามิกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-จี เขียว0.381.521300
599PMK DIAMOND GLASSลามิกลาส : โลว์อี-จี เขียว0.461.24600
600PMK DIAMOND GLASSเอเนอร์จีกรีน 6 มม.0.511.2011,000
601PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-จี 700.421.631300
602PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : ซุปเปอร์โลว์อี-วิชั่น 500.211.711300
603PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : โลว์อี-จี 700.541.201600
604PMK DIAMOND GLASSไอจีกลาส : สมาร์ทโลว์อี 500.331.471300
605PHOENIXPHGL5CLGL50.521.23200
606PHOENIXPHGL5CLLP50.511.33200
607PHOENIXPHGL5CLLS50.461.27200
608PHOENIXPHGL6CLGL60.501.23200
609PHOENIXPHGL6CLLP60.491.36200
610PHOENIXPHGL6CLLS60.431.24200
611KSGKSG TEMPERED 8G0.531.303,000
612KSGKSG HS 8G0.531.312,000
613AGC กระจกไทยอาซาฮีLamiTAG-E Clear 10.38 mm. 110WE11S0.551.33500
614AGC กระจกไทยอาซาฮีPairTAG Clear 24 mm. E1VS602410.351.69500